Dişhekimliğinde Radyolojik inceleme; dişlerin, diş köklerinin, çene ve yüzü oluşturan kemik dokusunun incelenmesi açısından önemli bir araçtır. Dişleri tutan kemik seviyesinin izlenmesi, dişlerin ara yüzlerindeki çürüklerin saptanması, kalmış köklerin, gömülü dişlerin, kist ve enfeksiyonların görülebilmesi için tedavi başlangıcında muhakkak hastanın röntgenlerinin incelenmesi gerekmektedir. Çok özel durumlar için çektirilen özel filmler haricinde tanı ve kontrol amaçlı iki tip Röntgen filminden yararlanmaktayız.

DİGİTAL RÖNTGEN (RadioVisioGraphy)
 e233laptop.jpg Dişhekimliğinde yaygınlaşan "Digital Röntgen" veya "Digital X-Ray"ler de hastaları, hekimi ve kliniklerde çalışan personeli korumanın ayrı bir yoludur.

RVG (Radiovisiography) adı verilen yöntemde, film çekimi bilinen eski Diş Röntgen filmleri yerine, onun vazifesini gören elektronik sensörler sayesinde yapılmaktadır. Bu sensörler, görüntüyü direkt olarak bilgisayar ekranına aktarmaktadır.

İşlem eski röntgen filmlerinden daha az sürede ve daha az X ışınıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu da eski röntgen filmlerimizi görüntüleyebilmek için gereken radyasyonu (filmi çekilen dişin bölgesine bağlı olarak) %90 azaltmaktadır.
 
Yöntemde eski röntgen filmlerimizdeki gibi "film banyosu" da gerekmediği için, banyo işleminde kullanılan zararlı kimyasal ajanlar artık devre dışı kalmıştır. Bu da muayenehanede çalışan personel açısından olumludur.

Elde edilen digital görüntüler, bir kağıda çıktısı alınarak, CD veya diskete kaydedilerek hastalarımıza verilebilmekte ve görüntü kalitesi bozulmadan saklanabilmektedir. Bu da, eski röntgen filmlerinin görüntülerinin zamanla bozulması nedeniyle, digital filmlerin ayrı bir avantajı olarak gösterilmektedir.

Dişhekimlerinin kullandıkları RVG'ler genellikle "Periapikal Film" dediğimiz, sadece belli bir bölgedeki diş veya dişlerin görüntüsünün elde edilmesine yöneliktir.
 
 XVL_labels.gif
PANORAMİK FİLMLER  
 Panoramik.jpg Adından da anlaşılabileceği gibi alt-üst çenedeki tüm dişlerin, çene kemiklerinin, sağ ve sol alt çene ekleminin, sinüs ve burun boşluklarının da görülebildiği geniş açılı bir film tipidir. Dişhekimliğinde, genel tanı ve kontrol amacıyla çok sık kullanılmaktadır. Tek bir filmle genel görüntünün izlenebilmesi, tüm dişlerin görüntülerinin Periapikal filmlerle saptanmasına oranla daha az radyasyon ve vakit gerektirmesi , daha ekonomik olması avantajlarıdır. Detay görüntünün iyi olmaması, olumsuz yanıdır.

Panoramik filmler, daha kuvvetli ve büyük bir cihaz gerektirmesi nedeniyle genellikle Tıp Doktoru-Radyologlar tarafından çekilmektedir.
 

İletişim Bilgileri
Adres:
Üsküdar-Merkez-Ortodonti/İstanbul
Email: orhancev@cevahirdent.com

Telefon:
Tel      : 0.533.466 8066